Dienstverlening

BSN-diensten van de SBV-Z helpen u onder andere bij de koppeling van persoonsgegevens aan het burgerservicenummer (BSN). Om de diensten te kunnen gebruiken moet u eerst inloggen met uw UZI-pas.

BSN opvragen

BSN opvragen houdt in dat u, als zorgaanbieder, indicatieorgaan of zorgverzekeraar, op basis van een aantal persoonsgegevens het BSN van een persoon opvraagt.

BSN verifiëren

BSN verifiëren houdt in dat u een antwoord krijgt op de vraag of de persoonsgegevens en het BSN inderdaad bij elkaar horen.

Opvragen persoonsgegevens

Met behulp van Opvragen persoonsgegevens kunt u als zorgadministratie op basis van een BSN de bijbehorende persoonsgegevens opvragen. Deze dienst kan bijvoorbeeld gebruikt worden om in geval van twijfel bij een BSN- opvraging of verificatie een extra controle uit te voeren.

Controle identiteitsdocument

Met behulp van de 'WID controle' kunt u als zorgadministratie opvragen of het getoonde identiteitsdocument in omloop mag zijn.

Testen SBV-Z

Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars moeten een informatiesysteem hebben dat kan communiceren met SBV-Z. Dit kan getest worden met de Testen SBV-Z.

Foutenmeldpunt

Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars die afwijkingen constateren in het BSN kunnen dit melden bij het foutenmeldpunt van SBV-Z.

Inzage BSN

Als patient heeft u het recht om te weten welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars uw gegevens hebben opgevraagd. Hiervoor kunt u een inzageverzoek indienen.