Inzage BSN

Als patiënt heeft u het recht om te weten welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars uw gegevens hebben opgevraagd.

Een zorgaanbieder, indicatieorgaan of zorgverzekeraar kan:

  • uw BSN opvragen
  • uw BSN controleren
  • uw persoonsgegevens opvragen met uw BSN
  • controleren of uw identiteitsbewijs in omloop is

SBV-Z verzoek inzage BSN

SBV-Z verzoek Inzage BSN (wettelijk vertegenwoordiger)

Het gaat hierbij alleen om persoonsgegevens en niet om medische gegevens. U kunt alleen een inzageverzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar, niet onder curatele bent gesteld en er geen mentorschap voor u is ingesteld. Als u niet bevoegd bent om een verzoek om inzage in te dienen kan uw wettelijk vertegenwoordiger een verzoek indienen. Uw vertegenwoordiger ontvangt dan het antwoord.

Zodra SBV-Z het formulier heeft ontvangen, nemen wij uw verzoek in behandeling. U ontvangt binnen vier weken schriftelijk antwoord op het adres dat u op het aanvraagformulier heeft vermeld.