SBV-Z BSN in de zorg, onze zorg

Wat is SBV-Z?

Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) is een betrouwbare bron voor het leveren van burgerservicenummers (BSN’s) aan de zorgsector.

SBV-Z vormt voor de zorgsector de toegangspoort tot de Beheervoorziening BSN (BVBSN). Dit is de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte en het beheer van het burgerservicenummer.

Zorgadministraties

De BSN-diensten helpen zorgadministraties bij het opvragen en vaststellen van de juiste patiënt voor de vastlegging van het BSN in de patiëntenadministratie.

Patiënten

Als patiënt heeft u het recht om te weten welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars uw gegevens hebben opgevraagd.

ICT-leveranciers

SBV-Z biedt ICT-leveranciers ondersteuning bij het aansluiten van een zorginformatiesysteem op het systeem van SBV-Z.


Actueel

Onderhoud SBV-Z 24 tot 27 februari 2017

Van 24 februari 22.00 uur tot en met 27 februari 4.00 uur vindt er onderhoud plaats bij de SBV-Z. Het onderhoud kan korte onderbrekingen van de dienstverlening tot gevolg hebben. 

Uitfasering 2007 en 2008 SBV-Z webservices

De oude 2007 en 2008 SBV-Z webservices zijn op 20 februari uitgefaseerd. Maakt u nog gebruik van deze webservices? Vraag de leverancier van uw Zorg Informatie Systeem om u over te zetten op de 2014 SBV-Z webservices.

Microsoft Edge nog niet ondersteund

Tegelijk met Windows 10 heeft Microsoft een volledig nieuwe browser geïntroduceerd; Microsoft Edge. Dit is een vereenvoudigde browser gericht op mobiel en tabletgebruik. Deze browser biedt (nog) …