Storing BVV opgelost

De storing bij de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) is verholpen. U kunt weer de geldigheid van de verblijfsstatus toetsen in de Beheervoorziening BSN. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.