SBV-Z BSN in de zorg, onze zorg

Wat is SBV-Z?

Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) is een betrouwbare bron voor het leveren van burgerservicenummers (BSN’s) aan de zorgsector.

SBV-Z vormt voor de zorgsector de toegangspoort tot de Beheervoorziening BSN (BVBSN). Dit is de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte en het beheer van het burgerservicenummer.

Zorgadministraties

De BSN-diensten helpen zorgadministraties bij het opvragen en vaststellen van de juiste patiënt voor de vastlegging van het BSN in de patiëntenadministratie.

Patiënten

Als patiënt heeft u het recht om te weten welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars uw gegevens hebben opgevraagd.

ICT-leveranciers

SBV-Z biedt ICT-leveranciers ondersteuning bij het aansluiten van een zorginformatiesysteem op het systeem van SBV-Z.


Actueel

Onderhoud WID controle vreemdelingendocumenten 13 december 2016

Op dinsdag 13 december 2016 vindt onderhoud plaats op het vreemdelingenregister.

Geen storingen

Er zijn op dit moment geen storingen bekend bij de SBV-Z.

Uitstel uitfaseren SBV-Z 2007- en 2008-webservices

In december 2014 zijn er met SBV-Z versie 8.0 nieuwe webservices geïntroduceerd: de 2014 webservices.