SBV-Z BSN in de zorg, onze zorg

Wat is SBV-Z?

Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) is een betrouwbare bron voor het leveren van burgerservicenummers (BSN’s) aan de zorgsector.

SBV-Z vormt voor de zorgsector de toegangspoort tot de Beheervoorziening BSN (BVBSN). Dit is de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte en het beheer van het burgerservicenummer.

Zorgadministraties

De BSN-diensten helpen zorgadministraties bij het opvragen en vaststellen van de juiste patiënt voor de vastlegging van het BSN in de patiëntenadministratie.

Patiënten

Als patiënt heeft u het recht om te weten welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars uw gegevens hebben opgevraagd.

ICT-leveranciers

SBV-Z biedt ICT-leveranciers ondersteuning bij het aansluiten van een zorginformatiesysteem op het systeem van SBV-Z.


Actueel

Onderhoud SBV-Z 23 februari 2017

Vanwege onderhoudswerkzaamheden kunt u op donderdag 23 februari 2017 tussen 00:00 en 06:00 uur geen burgerservicenummers (BSN’s) opvragen. Onze excuses voor het ongemak.

Onderhoud WID controle vreemdelingendocumenten 21 februari 2017

Op dinsdag 21 februari 2017 vindt onderhoud plaats op het vreemdelingenregister.

Uitfasering 2007 en 2008 SBV-Z webservices

De oude 2007 en 2008 SBV-Z webservices worden 20 februari uitgefaseerd. Vraag de leverancier van uw Zorg Informatie Systeem om u spoedig over te zetten op de 2014 SBV-Z webservices.