Ondersteuning

SBV-Z biedt verschillende hulpmiddelen aan ter ondersteuning van de zorgsector.

Technische en functionele documentatie

Voor de technische specificaties van het SBV-Z systeem zijn diverse handleidingen beschikbaar.

BRP-tabellen

Om de kans op een ‘match’ bij de Beheervoorziening BSN zo hoog mogelijk te laten zijn, moeten de aangeleverde gegevens precies overeenkomen met de gegevens binnen de beheervoorziening BSN. Deze juiste gegevens staan in de landelijke tabellen van de Basisregistratie Personen (BRP).

Gebruik van SBV-Z

Met de UZI-pas of een servercertificaat kunnen zorgaanbieders (zorgverleners en zorginstellingen) en indicatieorganen (CIZ en Bureaus Jeugdzorg) via de elektronische weg veilig toegang krijgen tot vertrouwelijke patiëntinformatie.