Gebruik van SBV-Z

Om de diensten van SBV-Z te kunnen gebruiken heeft u een servercertificaat of UZI-pas nodig.

Inloggen via de website

Wilt u gebruik maken van de diensten SBV-Z via onze website, dan heeft u een UZI-pas nodig om in te loggen. Met de UZI-pas kunnen zorgaanbieders (zorgverleners en zorginstellingen) en indicatieorganen (CIZ en Bureaus Jeugdzorg) via de elektronische weg veilig toegang krijgen tot vertrouwelijke patiëntinformatie.

Meer informatie over de UZI-pas vindt u op de website van het UZI-register.

Koppeling met uw zorginformatiesysteem

Wilt u de diensten van SBV-Z gebruiken via uw zorginformatiesysteem, dan kunt u een koppeling maken met een servercertifitaat van het UZI-register of ZOVAR.

Meer informatie over de servercertificaten vindt u op de websites van het UZI-register of ZOVAR.