BRP-tabellen

In de BRP-tabellen staat hoe de gegevens bij de Basisregistratie Personen (BRP) persoonsgegevens geregistreerd worden.


De kans op een unieke identificatie binnen de Beheervoorziening BSN (BVBSN) is groter als de officiële voorvoegsels, diakrieten, gemeentenamen en landnamen correct worden aangeleverd. Diakrieten zijn tekens boven de letters zoals de accenten, umlauten en trema’s.

Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars of hun ICT-leveranciers kunnen deze tabellen, de Voorvoegsel-, Gemeenten- en Landentabel (BRP-tabellen 33, 34 en 36) downloaden van de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

In de BRP en dus ook bij SBV-Z wordt gewerkt met de tekenset UTF8. Hierin zijn alle diakrieten opgenomen. Voor het uitwisselen van gegevens adviseert SBV-Z gebruik te maken van UTF8. Deze tekenset is de meest toegepaste tekenset voor de uitwisseling van gegevens tussen verschillende partijen en is toepasbaar op alle platforms.