Over ons

Wij zijn het SBV-Z. De afkorting staat voor Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg en het vormt een onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wij zijn voor de zorgsector de toegangspoort tot de beheervoorziening van burgerservicenummers (BSN). De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van deze gegevens. Wij leveren burgerservicenummers (BSN’s) door aan de zorgsector.

Wij zorgen voor een betrouwbare en efficiënte manier van informatieuitwisseling. Daarnaast kan een zorgaanbieder, indicatieorgaan of zorgverzekeraar het BSN van een patiënt opvragen of verifiëren.

Bij ons is het voor patienten mogelijk om op te vragen welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars inzage hebben gevraagd en gekregen in zijn of haar gegevens. Wij hebben daarnaast een foutenmeldpunt ingericht waar foutvermoedens in het BSN kunnen worden aangemeld.