Foutenmeldpunt

Het foutenmeldpunt is een dienst van de SBV-Z waar zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars een foutvermoeden kunnen indienen.

Er is sprake van een foutvermoeden als er twijfel bestaat over de juistheid van de combinatie van het BSN en de persoonsgegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat één persoon meerdere BSN's heeft of dat meerdere personen hetzelfde BSN toegewezen hebben gekregen. Hierop moet een correctie uitgevoerd worden.

Wanneer enkele persoonsgegevens niet kloppen, maar er is geen relatie met het BSN, (bijvoorbeeld door een naamswijziging of een verhuizing) spreken we niet van een foutvermoeden. De betrokken patiënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens bij de betreffende gemeente.

Inloggen

Wanneer dient u een foutvermoeden in?

Als het vaststellen van een relatie tussen BSN en persoonsgegevens niet lukt, kunt u eerst 2 controles uitvoeren voordat u dit als foutvermoeden aanmeldt bij de SBV-Z:

  • Probeer op basis van de persoonsgegevens en het BSN, zoals vermeld op het wettelijk identiteitsbewijs, een unieke match te krijgen bij de SBV-Z. Dit kan via de dienst 'Opvragen BSN', 'Verifiëren BSN' of 'Opvragen persoonsgegevens'.
  • Lukt het hierna niet om een relatie vast te stellen tussen het BSN en de persoonsgegevens, dan kunt u het foutvermoeden indienen bij de SBV-Z. Voer op het beveiligde deel het BSN en de persoonsgegevens in en geef uw omschrijving van het foutvermoeden.

Hoe wordt een foutvermoeden opgelost?

Wanneer het om een foutvermoeden gaat, dan probeert de SBV-Z eerst zelf een unieke match te krijgen om het probleem voor u op te lossen. Als dit lukt, krijgt u hiervan bericht. Lukt dit niet dan stuurt de SBV-Z het foutvermoeden door naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Ook hiervan ontvangt u bericht. Is het foutvermoeden opgelost, dan stuurt de SBV-Z het resultaat naar u toe. Het resultaat wordt ook teruggekoppeld aan alle gebruikers in de zorg van het desbetreffende BSN. De maximale behandeltermijn voor een foutvermoeden bedraagt 15 werkdagen.

Wat heeft u nodig?

Om een foutvermoeden in te dienen en/of de gewijzigde BSN's te raadplegen heeft u een UZI-pas nodig waarmee u op de SBV-Z website in kunt loggen.