Foutenmeldpunt

Het foutenmeldpunt is een dienst van de SBV-Z waar zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars een foutvermoeden kunnen indienen.

Er is sprake van een foutvermoeden als gebruiker een vermoeden heeft dat er een fout is met een BSN. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat één persoon meerdere BSN's heeft of dat meerdere personen hetzelfde BSN toegewezen hebben gekregen. Hierop moet een correctie uitgevoerd worden. Deze correctie wordt gemeld door SBV-Z aan Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is zowel beheerder van het Foutenmeldpunt als procesbewaker voor het afhandelen van zulke meldingen. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens kan zelf geen fouten met het BSN oplossen, maar zet het door naar de gemeente die als uitgevende instantie eindverantwoordelijk is. Gemeente gaat zo'n melding onderzoeken en indien nodig herstellen. SBV-Z geeft alleen in geval van een terechte foutvermoeden deze door richting Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, SBV-Z kan zelf geen wijzigingen doorvoeren.


Wanneer enkele persoonsgegevens of adresgegevens niet kloppen of aangevuld moeten worden, maar er is geen relatie met een fout in het BSN, (bijvoorbeeld door een naamswijziging of een verhuizing) dan spreken we niet van een foutvermoeden. De betrokken patiënt is dan zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens bij de betreffende gemeente

Inloggen

Wanneer dient u een foutvermoeden in?

Als het vaststellen van een relatie tussen BSN en persoonsgegevens niet lukt, kunt u eerst 2 controles uitvoeren voordat u dit als foutvermoeden aanmeldt bij de SBV-Z:

  • Probeer op basis van de persoonsgegevens en het BSN, zoals vermeld op het wettelijk identiteitsbewijs, een unieke match te krijgen bij de SBV-Z. Dit kan via de dienst 'Opvragen BSN', 'Verifiëren BSN' of 'Opvragen persoonsgegevens'.
  • Lukt het hierna niet om een relatie vast te stellen tussen het BSN en de persoonsgegevens, dan kunt u het foutvermoeden indienen bij de SBV-Z. Voer op het beveiligde deel het BSN en de persoonsgegevens in en geef uw omschrijving van het foutvermoeden.

Hoe wordt een foutvermoeden opgelost?

Wanneer het om een foutvermoeden gaat, dan probeert de SBV-Z eerst zelf een unieke match te krijgen om het probleem voor u op te lossen. Als dit lukt, krijgt u hiervan bericht. Lukt dit niet dan stuurt de SBV-Z het foutvermoeden door naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Ook hiervan ontvangt u bericht. De maximale SBV-Z behandeltermijn voor een foutvermoeden bedraagt 15 werkdagen.

Wat heeft u nodig?

Om een foutvermoeden in te dienen heeft u een UZI-pas nodig waarmee u op de SBV-Z website in kunt loggen.