Opvragen persoonsgegevens

Met een BSN kunt u als zorgaanbieder, indicatieorgaan of zorgverzekeraar de bijbehorende persoonsgegevens opvragen via de SBV-Z.

Na ontvangst en controle van de gestelde vraag, stuurt de SBV-Z deze vraag door naar de Beheervoorziening BSN (BVBSN). Als er een unieke match is, dan worden het gevonden BSN en de bijbehorende persoonsgegevens getoond. Anders krijgt u een foutmelding.

Het opvragen van persoonsgegevens is bedoeld voor een extra controle als er twijfel is over de juistheid van het BSN in combinatie met de persoonsgegevens. Deze controle is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener.

De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals SBV-Z, zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van deze gegevens.

Inloggen

Wat heeft u nodig?

Om persoonsgegevens bij SBV-Z op te vragen heeft u een UZI-pas of een UZI-servercertificaat (voor zorgaanbieders en indicatieorganen) of een ZOVAR-servercertificaat (voor zorgverzekeraars) nodig.