BSN opvragen

BSN opvragen houdt in dat u een aantal persoonsgegevens invoert en als bericht aan SBV-Z stuurt. Er wordt geprobeerd een match te maken tussen de persoonsgegevens en een BSN.

In het geval van een unieke match krijgt u het BSN van die persoon terug met de persoonsgegevens zoals die in de Basisregistratie Personen (BRP) staan. Als er geen unieke match is ontvangt u een foutmelding en moet u extra gegevens invullen of gegevens wijzigen om een unieke match te krijgen.

U kunt ook de melding 'goed, met afwijkende gegevens' krijgen. Dat wil zeggen dat er een unieke match is maar dat persoonsgegevens die u heeft ingevoerd afwijken van de gegevens die in de BRP staan. U ontvangt daarbij een waarschuwing dat de door u aangeleverde gegevens afwijken.

U bent er zelf verantwoordelijk voor om te beoordelen of u de gegevens (persoonsgegevens en het BSN) van de juiste persoon heeft ontvangen. Ook moet u een keus maken of u de geretourneerde gegevens overneemt in uw zorgadministratie of niet.

De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals SBV-Z, zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van deze gegevens.

Inloggen

Op welke manier benadert u het SBV-Z informatiesysteem?

U kunt een BSN op twee manieren opvragen:

  • Via de website (handmatig gegevens invullen op de website van SBV-Z).
  • Via de webservice (elektronische berichtuitwisseling vindt plaats tussen uw informatiesysteem en de SBV-Z).

Om het BSN op te vragen moet de zoekvraag aan minimaal één van de onderstaande zoekpaden voldoen:

  • Zoekpad één: geboortedatum, geslacht, huisnummer en postcode.
  • Zoekpad twee: geboortedatum, geslacht en geslachtsnaam.

U moet één van deze zoekpaden kiezen en minimaal de verplichte velden invullen. Anders krijgt u geen resultaat. Om de kans op een unieke match van de ingevoerde persoonsgegevens met een BSN te verhogen, is het van belang dat de gegevens in uw zorgadministratie juist zijn en overeenkomen met de gegevens in de BRP. Voor niet-ingezetenen is alleen zoekpad twee van toepassing.

Wat heeft u nodig?

Om een BSN te kunnen opvragen bij SBV-Z heeft u een UZI-pas of een UZI-servercertificaat (voor zorgaanbieders en indicatieorganen) of een ZOVAR-servercertificaat (voor zorgverzekeraars) nodig.