Controle identiteitsdocument

U kunt als zorgaanbieder, indicatieorgaan of zorgverzekeraar opvragen of het getoonde wettelijke identiteitsdocument (WID) zoals het Nederlands rijbewijs, het Nederlands paspoort/identiteitskaart of het Nederlands vreemdelingendocument in omloop mag zijn met de WID controle.

In Nederland bestaan documentregisters van Nederlandse reisdocumenten, rijbewijzen en vreemdelingendocumenten. Deze registers houden bij of een identiteitsbewijs in omloop mag zijn. Wanneer bij de overheid bekend is dat een identiteitsbewijs gestolen is, vermist is of dat de houder is overleden (en het document niet is ingehouden of ingeleverd), mag het document niet in omloop zijn. De WID controle biedt geen uitsluitsel dat een identiteitsbewijs echt is.

Inloggen

Wanneer een WID controle uitvoeren?

Wanneer er bij de identiteitsvaststelling aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument (WID) twijfel is over het in omloop mogen zijn van het document, moet er een WID controle worden uitgevoerd. Wanneer het document niet in omloop mag zijn, moet de identiteit worden vastgesteld aan de hand van een ander WID.

Hoe voert u een WID controle uit?

U kunt een WID controle uitvoeren via de website van de SBV-Z of via een aansluiting op de SBV-Z vanuit uw eigen zorginformatiesysteem. U voert drie gegevens in: het BSN van de patiënt, het type van het identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs. U krijgt dan een bericht terug of het identiteitsbewijs in omloop mag zijn.

Wat heeft u nodig?

Om een WID controle uit te kunnen voeren bij SBV-Z heeft u een UZI-pas of een UZI-servercertificaat (voor zorgaanbieders en indicatieorganen) of een ZOVAR-servercertificaat (voor zorgverzekeraars) nodig.