BSN verifiëren

Voor het controleren van een BSN (BSN verifiëren) voert u een aantal persoonsgegevens en het BSN in en verstuurt u het als bericht aan SBV-Z. Het zoeksysteem controleert of het BSN en de persoonsgegevens bij elkaar horen. In een retourbericht staat of de persoonsgegevens en het BSN bij elkaar horen.

U kunt ook de melding 'verificatie gelukt, maar met afwijkende gegevens' krijgen. Dat wil zeggen dat één of meerdere niet verplichte persoonsgegevens die u heeft ingevoerd afwijken van de gegevens die in de BRP staan. U ontvangt daarbij een waarschuwing dat de door u aangeleverde gegevens afwijken.

U bent er zelf verantwoordelijk voor om te beoordelen of u de gegevens (persoonsgegevens en het BSN) van de juiste persoon heeft ontvangen. Ook moet u een keus maken of u de geretourneerde gegevens overneemt in uw zorgadministratie of niet.

Inloggen

Op welke manier benadert u het SBV-Z informatiesysteem?

U kunt een BSN op twee manieren controleren:

  • Via de website (handmatig gegevens invullen op de website van SBV-Z).
  • Via de webservice (elektronische berichtuitwisseling vindt plaats tussen uw informatiesysteem en de SBV-Z).

Om het BSN te controleren moet de zoekvraag, naast het BSN, aan minimaal één van de onderstaande zoekpaden voldoen:

  • Zoekpad één: geboortedatum, geslacht, huisnummer en postcode.
  • Zoekpad twee: geboortedatum, geslacht en geslachtsnaam.

U moet, naast het BSN, één van deze zoekpaden kiezen en minimaal de verplichte velden invullen. Anders is het niet mogelijk om het BSN te controleren. Voor niet-ingezetenen is alleen zoekpad twee van toepassing.

Wat heeft u nodig?

Om een BSN te kunnen controleren bij SBV-Z heeft u een UZI-pas of een UZI-servercertificaat (voor zorgaanbieders en indicatieorganen) of een ZOVAR-servercertificaat (voor zorgverzekeraars) nodig.