BSN verifiëren

Voor het controleren van een BSN (BSN verifiëren) voert u een aantal persoonsgegevens en het BSN in en verstuurt u het als bericht aan SBV-Z. Het zoeksysteem controleert of het BSN en de persoonsgegevens bij elkaar horen. In een retourbericht staat of de persoonsgegevens en het BSN bij elkaar horen.

U kunt ook de melding 'verificatie gelukt, maar met afwijkende gegevens' krijgen. Dat wil zeggen dat één of meerdere niet verplichte persoonsgegevens die u heeft ingevoerd afwijken van de gegevens die in de BRP staan. U ontvangt daarbij een waarschuwing dat de door u aangeleverde gegevens afwijken.

U bent er zelf verantwoordelijk voor om te beoordelen of u de gegevens (persoonsgegevens en het BSN) van de juiste persoon heeft ontvangen. Ook moet u een keus maken of u de geretourneerde gegevens overneemt in uw zorgadministratie of niet.

De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van deze gegevens.

Inloggen

Op welke manier benadert u het SBV-Z informatiesysteem?

U kunt een BSN op twee manieren controleren:

  • Via de website (handmatig gegevens invullen op de website van SBV-Z).
  • Via de webservice (elektronische berichtuitwisseling vindt plaats tussen uw informatiesysteem en de SBV-Z).

Om het BSN te controleren moet de zoekvraag, naast het BSN, aan minimaal één van de onderstaande zoekpaden voldoen:

  • Zoekpad één: geboortedatum, geslacht, huisnummer en postcode.
  • Zoekpad twee: geboortedatum, geslacht en geslachtsnaam.

U moet, naast het BSN, één van deze zoekpaden kiezen en minimaal de verplichte velden invullen. Anders is het niet mogelijk om het BSN te controleren. Voor niet-ingezetenen is alleen zoekpad twee van toepassing.

Wat heeft u nodig?

Om een BSN te kunnen controleren bij SBV-Z heeft u een UZI-pas of een UZI-servercertificaat (voor zorgaanbieders en indicatieorganen) of een ZOVAR-servercertificaat (voor zorgverzekeraars) nodig.