Testen van SBV-Z systeem

Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars moeten een informatiesysteem hebben dat kan communiceren met SBV-Z.

De koppeling tussen het zorginformatiesysteem en SBV-Z moet worden getest voordat de zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars aangesloten kunnen worden op de SBV-Z. ICT-leveranciers en zorgadministraties gebruiken hiervoor de SBV-Z testtool om de aansluiting op het SBV-Z systeem te testen.

Doel testtool SBV-Z

 • Testen van de (technische) aansluiting tussen het eigen informatiesysteem en SBV-Z: door gebruik te maken van de Testtool SBV-Z controleert u het correct verlopen van de communicatie tussen uw zorginformatiesysteem en de SBV-Z.
 • Beoordelen van de BRP-waardigheid van de uit te wisselen gegevens: de gegevens in de patiëntenadministraties van de gebruikers moeten voor het opvragen van juiste BSN’s zoveel mogelijk overeenkomen met de manier waarop gegevens in de Basis Registratie Personen staan geregistreerd. Het gaat hier om het veldformaat en/of specifieke veldwaarden.
 • Controleren van de authenticatie: op basis van een UZI-testpas of een UZI- of ZOVAR-testservercertificaat kunt u testen of u toegang krijgt tot de Testtool SBV-Z.
 • Testen van het BSN zoekmechanisme: de werking van het BSN zoekmechanisme kunt u testen met behulp van de Testtool SBV-Z. Hiermee wordt de uiteindelijke productiesituatie nagebootst; u ontvangt als retourbericht resultaten die aansluiten op uw gestelde vraag.

Welke functies kunt u testen?

De testtool SBV-Z bestaat uit twee onderdelen waarmee u de volgende functies qua techniek en functionaliteit kunt testen via de webservice:

 • BSN opvragen (inclusief BSN zoekmechanisme)
 • BSN verifiëren (inclusief BSN zoekmechanisme)
 • Opvragen persoonsgegevens (inclusief BSN zoekmechanisme)
 • WID controle
 • Initieel vullen (enkelvoudige vragen en het maken en verwijderen van een afspraak)

Wat heeft u nodig?

 • Een aangepast zorginformatiesysteem
 • Een UZI-(test)pas of een UZI- of ZOVAR-(test)servercertificaat