Testen van SBV-Z systeem

Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars moeten beschikken over een informatiesysteem dat kan communiceren met SBV-Z.

De koppeling tussen het zorginformatiesysteem en SBV-Z moet worden getest voordat de zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars aangesloten kunnen worden op de SBV-Z. ICT-leveranciers en zorgadministraties gebruiken hiervoor de SBV-Z testomgeving om de aansluiting op het SBV-Z systeem te testen.

Doel testen SBV-Z

  • Testen van de (technische) aansluiting tussen het eigen informatiesysteem en SBV-Z . Hierdoor  controleert u het correct verlopen van de communicatie tussen uw zorginformatiesysteem en de SBV-Z.
  • Beoordelen van de BRP-waardigheid van de uit te wisselen gegevens: de gegevens in de patiëntenadministratie van de gebruikers moeten voor het opvragen van juiste BSNs zoveel mogelijk overeenkomen met de manier waarop gegevens in de Basis Registratie Personen staan geregistreerd. Het gaat hier om het veldformaat en/of specifieke veldwaarden.
  • Controleren van de authenticatie: op basis van een UZI-testpas of een UZI- of ZOVAR-testservercertificaat kunt u testen of u toegang krijgt tot de testomgeving van SBV-Z.
  • Testen van het BSN zoekmechanisme. Hiermee wordt de uiteindelijke productiesituatie nagebootst; u ontvangt als retourbericht resultaten die aansluiten op uw gestelde vraag.

Testdata

Momenteel werken wij aan de sets van testdata. Deze stellen we binnenkort beschikbaar.

Welke functies kunt u testen?

  • BSN opvragen (inclusief BSN zoekmechanisme)
  • BSN verifiëren (inclusief BSN zoekmechanisme)
  • Opvragen persoonsgegevens (inclusief BSN zoekmechanisme)
  • WID controle

Wat heeft u nodig?