Resultaten toegankelijkheidsonderzoek sbv-z.nl juni 2020

Onderzoeksresultaten van een onderzoek uitgevoerd door Cardan Technobility naar de toegankelijkheid van sbv-z.nl.