Vervanging Webservice Certificaat voor Acceptatie succesvol uitgevoerd

Op 8 november 2022 is het webservice-acc.sbvz.nl succesvol vervangen op de acceptatieomgeving.

U kunt nu het certificaat installeren. Zie daarvoor ook dit bericht.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze wissel neem dan gerust contact op met onze klant contactcentrum via https://www.sbv-z.nl/contact