Vervanging Webservice Certificaat voor Acceptatie uitgesteld naar 8 november

Let op!  De certificaatwissel die gepland stond voor 2 november,  is uitgesteld naar dinsdag 8 november 2022 om 10:00 uur.

-oorspronkelijk bericht-

Op 2 november wordt het certificaat webservice-acc.sbv-z.nl vervangen op acceptatieomgeving van SBV-Z.

Wat betekent dit?

Wilt u gebruik blijven maken van de webservice diensten van SBV-Z op acceptatieomgeving, dan dient u uiterlijk 2 november het nieuwe certificaat te installeren. Uw softwareleverancier of systeembeheerder kan u hierbij helpen.

Verifieert u de identiteit aan de hand van het certificaat op het laagste niveau van de keten, het servercertificaat van SBV-Z? Dan moet u het publieke deel van het servercertificaat opnemen in uw truststore.

Download het publieke deel van het nieuwe servercertificaat.