Welke verplichtingen heb ik als zorgadministratie?

Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars moeten het BSN van hun patiënten vaststellen en gebruiken in de (onderlinge) communicatie over patiënten.

Duidelijk moet zijn dat het juiste BSN wordt gebruikt. Daarom moet zowel de identiteit van de patiënt worden vastgesteld als het BSN worden opgevraagd of geverifieerd bij een betrouwbare bron. Pas als zeker is dat het BSN, de persoonsgegevens en de patiënt bij elkaar horen kan sprake zijn van betrouwbare gegevensuitwisseling en mag het BSN gebruikt worden.