Welke partijen in de zorgsector moeten het BSN gebruiken?

Zorgaanbieders (bijvoorbeeld huisartsenposten, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, verpleeghuizen, apothekers, fysiotherapeuten), indicatieorganen en zorgverzekeraars moeten het BSN gebruiken volgens de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.