Wat te doen met een persoon zonder BSN, bijvoorbeeld bij asielzoekers?

Als er (tijdelijk) geen BSN van de patiënt beschikbaar is, kan er geen gegevensuitwisseling plaatsvinden op basis van het BSN. Medische gegevens moeten dan aan de hand van alternatieve persoonsgegevens (geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, postcode, huisnummer, woonplaats) worden vastgelegd.

Voor het declaratieverkeer betekent het feit dat er geen BSN gebruikt kan worden, niet dat de geleverde zorg niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden. In voorkomende gevallen vindt declaratie plaats op basis van andere persoonsidentificerende gegevens van de patiënt. Een declaratie moet in dit geval ook het verzekerdennummer bevatten.