Wat te doen bij spoedeisende hulp?

Als verlening van zorg acuut nodig is en er geen tijd is om eerst het BSN te verifiëren en de patiënt te identificeren, geldt een uitzondering op het BSN-gebruik.

Als de acute zorg is geleverd, moet achteraf alsnog de identiteitscontrole en verificatie van BSN plaatsvinden. Ook deze spoedeisende medische gegevens moeten immers op de juiste manier in de administratie opgenomen worden.
Als er wel een BSN beschikbaar is van de patiënt, kunnen aan de hand daarvan zijn gegevens worden gebruikt. Deze gegevens kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren aan de juiste spoedeisende hulp.
U moet zich er van bewust zijn dat wanneer u de identiteit van de patiënt niet heeft kunnen vaststellen, u er niet altijd zonder meer van uit kunt gaan dat de gegevens op de desbetreffende patiënt betrekking hebben.