Waarmee kunnen patiënten zich legitimeren?

Patiënten kunnen zich legitimeren met een wettelijk identiteitsdocument zoals een geldig paspoort, een geldige Nederlandse identiteitskaart, een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig Nederlands vreemdelingendocument zoals bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000.