Waarmee kan ik me als patiënt legitimeren?

U kunt zich legitimeren met een geldig paspoort, een Nederlands rijbewijs, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands vreemdelingendocument, zoals bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000.