Moet ik de identiteit opnieuw vaststellen wanneer het BSN afkomstig is van een zorgkantoor of andere zorgaanbieder?

U moet zekerheid hebben dat de patiënt, zijn gegevens en het BSN bij elkaar horen. Daarom bent u als zorgaanbieder verplicht de identiteit van patiënten vast te stellen.

U mag het BSN dat u van het zorgkantoor (of van een andere zorgaanbieder of van een indicatieorgaan) ontvangt wel overnemen, maar u mag dit BSN pas gebruiken in de gegevensuitwisseling als u zelf zekerheid hebt verkregen over de identiteit van de patiënt.