Kan ik bezwaar maken tegen het gebruik van mijn BSN in de zorg?

Nee, u kunt wel een geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u woont of waar u heeft gewoond. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt. Uw gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP) worden dan niet aan derden verstrekt.