Kan een patiënt nagaan wie zijn BSN heeft opgevraagd?

Ja, de patiënt kan nagaan of en welke zorgaanbieders, indicatieorganen of zorgverzekeraars:

  • zijn BSN hebben opgevraagd of geverifieerd;
  • zijn persoonsgegevens hebben opgevraagd;
  • een WID-controle hebben uitgevoerd.

Hiervoor kan het volgende formulier worden gebruikt formulier inzage BSN