Ik vraag de gegevens van een patiënt op maar deze zijn niet juist of niet zichtbaar. Hoe kan dat?

Sommige burgers hebben een indicatie geheim op hun (persoons)gegevens laten vast leggen bij de gemeente. In dat geval zult u bij een bevraging via de SBV-Z webservices maar een beperkt set van informatie van de patiënt/cliënt kunnen inzien. 

De SBV-Z geeft alleen persoonsgegevens door, die zijn vastgelegd bij de Beheervoorziening BSN (BV BSN). De persoonsgegevens die afkomstig zijn van de BV BSN, zijn in dezen dan ook ten alle leidend.