Hoe en wanneer moet ik de identiteit van een patiënt vaststellen?

Voor patiënten met wie nog geen behandelrelatie is, geldt een identificatieplicht. Dat betekent dat u de identiteit van de nieuwe patiënt moet vaststellen aan de hand van een geldig wettelijk identiteitsdocument.

Dat gaat als volgt:

  1. eerst controleert u of sprake is van een wettelijk identiteitsdocument;
  2. dan controleert u of het identiteitsdocument nog niet verlopen is;
  3. de patiënt wordt vergeleken met de foto op het identiteitsdocument;
  4. tenslotte worden de aard en het nummer van het identiteitsdocument vastgelegd in de administratie.

Voor patiënten met wie al een behandelrelatie is geldt geen identificatieplicht, maar een vergewisplicht. Dat betekent dat u de identiteit van de patiënt zeker moet stellen. Dat kan bijvoorbeeld door herkenning of door het stellen van controlevragen (geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, postcode en huisnummer van het woonadres). Bij twijfel moet de identiteit van de patiënt alsnog aan de hand van een identiteitsdocument worden vastgesteld.