Hoe en waar meld ik vermoedelijk misbruik van mijn BSN in de zorg?

Bij vermoedelijk misbruik of een geschil over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de Autoriteit persoonsgegevens (AP) om advies of bemiddeling vragen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Als er een fout zit in uw basisgegevens, waaronder uw BSN, gaat u naar uw gemeente.

Als de fout of uw klacht niet, niet tijdig of onjuist wordt afgewikkeld, kunt u uw zaak voorleggen aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) via https://www.rvig.nl/
Klachten over de behandeling kunnen ook worden voorgelegd aan de Nationale ombudsman.