Hoe en waar meld ik vermoedelijk misbruik van mijn BSN in de zorg?

Bij vermoedelijk misbruik of een geschil over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) om advies of bemiddeling vragen (www.mijnprivacy.nl). Als er een fout zit in uw basisgegevens, waaronder uw BSN, gaat u naar uw gemeente.

Als de fout of uw klacht niet, niet tijdig of onjuist wordt afgewikkeld, kunt u uw zaak voorleggen aan het BSN-punt. Klachten over de behandeling kunnen ook worden voorgelegd aan de Nationale ombudsman.