Resultaten toegankelijkheidsonderzoek sbvz-web-raadplegen-dev.mst.mhsrijk.nl sept 2020

Onderzoeksresultaten van een onderzoek uitgevoerd door Cardan Technobility naar de toegankelijkheid van sbvzbeheerclient.exe.