Resultaten toegankelijkheidsonderzoek SBVZBeheerClient.exe sept 2020

Onderzoeksresultaten van een onderzoek uitgevoerd door Cardan Technobility naar de toegankelijkheid van sbvzbeheerclient.exe.