Vervanging van webservice.sbvz.nl certificaat (productie)

Op 19 oktober 2023 gaat de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z)  haar servercertificaat vervangen.

Wat betekent dit?

Wilt u gebruik blijven maken van de webservicediensten van SBV-Z op de productieomgeving, dan dient u uiterlijk 19 oktober het nieuwe certificaat te installeren.

Uw softwareleverancier of systeembeheerder kan u hierbij helpen.

Verifieert u de identiteit aan de hand van het certificaat op het laagste niveau van de keten, het servercertificaat van SBV-Z?
Dan moet u het publieke deel van het servercertificaat opnemen in uw truststore.

Download daarvoor dit zip-bestand.