Vervanging Webservice Certificaat voor Acceptatie

Op 13 september 2023 is het webservice-acc.sbvz.nl succesvol vervangen op de acceptatieomgeving van SBV-Z.
 

Wilt u gebruik blijven maken van de webservice diensten van SBV-Z op acceptatieomgeving, dan dient u het nieuwe certificaat te installeren. Uw softwareleverancier of systeembeheerder kan u hierbij helpen.


Verifieert u de identiteit aan de hand van het certificaat op het laagste niveau van de keten, het servercertificaat van SBV-Z? Dan moet u het publieke deel van het servercertificaat opnemen in uw truststore.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze wissel neem dan gerust contact op met onze klant contactcentrum via https://www.sbv-z.nl/contact
Download het publieke deel van het nieuwe servercertificaat.