Hoe weet u het als SBV-Z niet bereikbaar is?

Door onderhoud of storing  kan het voorkomen dat de diensten van SBV-Z tijdelijk niet bereikbaar en/of beschikbaar zijn. Op onze website https://www.sbv-z.nl/ kondigen wij de onderhoudsmomenten zo tijdig mogelijk aan via een nieuwsbericht. U weet dan precies welke diensten er op welke datum en tijdstip niet bereikbaar zijn.

Buiten kantooruren niet bereikbaar

Indien er een verstoring is bij SBVZ zien wij dat direct via een monitoringsysteem. Vervolgens gaan wij direct aan de slag om de oorzaak te achterhalen en een oplossing te vinden. Storingen tijdens kantooruren melden wij meteen op de website via een nieuwsbericht.
Buiten kantooruren zijn wij in geval van een storing niet bereikbaar voor onze gebruikers. Het komt namelijk geregeld voor dat er verstoringen zijn aan de kant van de softwareleveranciers of gebruikers zelf. Het is daarom niet wenselijk om hierover buiten kantooruren contact met SBVZ te hebben.

Ongeacht het tijdstip van de storing, zetten wij ons volop in om de onbeschikbaarheid tot een minimum te beperken en een verstoring zo snel mogelijk te verhelpen.