Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) is een betrouwbare bron voor het leveren van burgerservicenummers (BSN’s) aan de zorgsector.

SBV-Z vormt voor de zorgsector de toegangspoort tot de Beheervoorziening BSN (BVBSN). Dit is de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte en het beheer van het BSN.

Het BSN zorgt voor de unieke identificatie van patiënten. Zo kunnen zorgaanbieders verwisseling van personen en gegevens voorkomen. Zodat zij op een betrouwbare en efficiënte manier informatie kunnen uitwisselen.

Bij de SBV-Z kan een zorgaanbieder, indicatieorgaan of zorgverzekeraar het BSN van een patiënt opvragen of verifiëren. Ook kunnen zij controleren of het wettelijk identiteitsdocument van de patiënt in omloop is. SBV-Z heeft daarom ter ondersteuning van de zorgsector een testtool ontwikkeld en een servicedesk ingericht.

SBV-Z levert een bijdrage aan de vertrouwensfunctie in de keten. Zo is inzage in de BSN mogelijk: elke patiënt kan bij SBV-Z opvragen welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars gebruik hebben gemaakt van één van haar diensten. SBV-Z heeft daarnaast een foutenmeldpunt ingericht waar foutvermoedens in het BSN kunnen worden aangemeld.