Over SBV-Z

SBV-Z staat voor Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg en is een onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 SBV-Z is voor de zorgsector de toegangspoort tot de beheervoorziening van burgerservicenummers (BSN). De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals SBV-Z, zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van deze gegevens. SBV-Z levert burgerservicenummers (BSN’s) door aan de zorgsector.

SBV-Z  zorgt voor een betrouwbare en efficiënte manier van informatieuitwisseling. Daarnaast kan een zorgaanbieder, indicatieorgaan of zorgverzekeraar dus het BSN van een patiënt opvragen of verifiëren.

Voor patienten is het mogelijk om op te vragen welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars inzage hebben gevraagd en gekregen in zijn of haar gegevens. SBV-Z heeft daarnaast een foutenmeldpunt ingericht waar foutvermoedens in het BSN kunnen worden aangemeld.