Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) is een betrouwbare bron voor het leveren van burgerservicenummers (BSN’s) aan de zorgsector.

SBV-Z staat voor Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg. SBV-Z is voor de zorgsector de toegangspoort tot de beheervoorziening van burgerservicenummers (BSN). De beheervoorziening zorgt voor de unieke identificatie van patiënten. Zo kunnen zorgaanbieders voorkomen dat personen en gegevens per abuis worden verwisseld.

SBV-Z  zorgt voor voor een betrouwbare en efficiënte manier van informatieuitwisseling. Daarnaast kan een zorgaanbieder, indicatieorgaan of zorgverzekeraar dus het BSN van een patiënt opvragen of verifiëren. Hiermee kunnen zij controleren of het wettelijk identiteitsdocument van de patiënt in omloop is.

SBV-Z heeft voor ICT-leveranciers in de zorgsector een testtool ontwikkeld en een servicedesk ingericht. En voor patienten is het mogelijk om op te vragen welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars inzage hebben gevraagd en gekregen in zijn of haar gegevens. SBV-Z heeft daarnaast een foutenmeldpunt ingericht waar foutvermoedens in het BSN kunnen worden aangemeld.