SBV-Z BSN in de zorg, onze zorg

De SBV-Z is een product van het CIBG. Het CIBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Heeft u een klacht?

U kunt uw klacht via het klachtenformulier, per e-mail of per post indienen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

Klachtenformulier of e-mail

Maak gebruik van het klachtenformulier of stuur een e-mail naar: info@cibg.nl

Post

De brief, voorzien van uw contactgegevens en handtekening, stuurt u naar:
CIBG
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 16114
2500 BC DEN HAAG