Onderhoud BvBSN productieomgeving en wijziging BvBSN n.a.v. LO 3.14 per 18 januari 2022

Op 18 januari 2022 vinden diverse werkzaamheden plaats die gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Op 18 januari vindt er tussen 19.00 en 01.00 uur onderhoud plaats op de productieomgeving van de BvBSN.

Impact

Tijdens deze werkzaamheden is het toetsen van de geldigheid van een Vreemdelingenkaart in de Beheervoorziening BSN niet mogelijk.

Wijziging logisch ontwerp

Daarnaast voeren wij per 18  januari 2022 de volgende wijziging door: bij het opvragen van persoonsgegevens via de BvBSN wordt, daar waar van toepassing, de adellijke titel of predicaat van die persoon niet meer met een hoofdletter maar met een kleine letter geschreven.

Bijvoorbeeld “Baron“ wordt “baron“.

Dit is conform Logisch Ontwerp GBA 3.14, wijziging W122 Adellijke titel/predicaat.
Zie ook: https://www.rvig.nl/brp/wijzigingen-logisch-ontwerp-gba-3.14

Vragen?

Voor meer informatie over deze aankondiging kunt u contact opnemen met de Frontoffice van RvIG.
T 088 900 1000
E info@rvig.nl