Onderhoud BvBSN productieomgeving 12 en 13 juni 2021

Op 12 en 13 juni vindt er onderhoud plaats op de BvBSN productieomgeving.
Tijdens dit onderhoud wordt de BvBSN productieomgeving gemigreerd naar een nieuwe infrastructuur. Dit onderhoud heeft geen gevolgen voor de IP adressen of DNS-namen van de webservices.

Impact

Tijdens het onderhoud is de BvBSN productieomgeving in de volgende perioden niet beschikbaar.

Voor de verificatievragen BvBSN geldt:

De productieomgeving is niet beschikbaar op zaterdag 12 juni van ca. 21.15 tot ca. 21.45 uur.

Voor presentievragen en ophalen nummervoorraden (BcGba-website) geldt:

De productieomgeving is niet beschikbaar van zaterdag 12 juni 19.00 tot zondag 13 juni 09.00 uur.

Vragen?

Voor meer informatie over deze aankondiging kunt u contact opnemen met de Frontoffice van RvIG.


T 088 900 1000
E info@rvig.nl