Beschikbaarheid testtools webservice tijdens onderhoud

Alternatieven voor de webtools

Helaas is op dit moment onduidelijk wanneer de webservices weer beschikbaar worden gesteld. Dat is zeer vervelend voor alle partij die deze webservices gebruiken voor testactiviteiten. Wij bieden u daarom onderstaand alternatief aan.
U kunt gebruik maken van testtoolwebservices via de SBV-Z acceptatieomgeving.
Hieronder vindt u de acceptatie-endpoints:

Via de endpoints met alleen de term ‘testtool’ erin kunt u de testdataset gebruiken die staat opgenomen in “Toelichting testscenario’s SBV-Z” link

Via de endpoints met de term ‘testtool bsn zoekmechanisme’ kunt u gebruik maken van de testdataset van de proefomgeving van BVBSN link

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn.