Nieuwe webservice endpoints

De webservice van SVB-Z maakt onder andere gebruik van de HL7v3 endpoints. Door een bug in de HL7v3 webservice zijn we genoodzaakt om een nieuwe set van webservice endpoints te introduceren. Vanaf 8 april 2021 kunt u de nieuwe endpoints gebruiken. Hieronder leest u meer over dit onderwerp.
 

Overstappen voor april 2022

Maakt u gebruik van SBV-Z, dan moet u binnen 1 jaar overstappen naar de nieuwe endpoints. Neem contact op met uw applicatiebeheerder of softwareleverancier of er hiervoor wijzigingen nodig zijn in de applicatie die u gebruikt.


LET OP!!!
Alle huidige endpoints
worden in april 2022 uitgezet

Nieuwe webservice endpoints .mrt21

De nieuwe endpoints hebben de volgende wijzigingen:
-    De naamgeving is deels aangepast: .dec14 is gewijzigd in .mrt21
-    In de HL7v3 endpoints is de bug in opgelost waar huisnummertoevoeging en aanduiding in losse velden worden weergegeven. Mogelijk betekent dit dat u uw software moet aanpassen zodat de nieuwe velden goed worden overgenomen in uw applicaties.
-    In de XML endpoints is alleen de extension aangepast .mrt21. Functioneel is hierin niets gewijzigd.

XML endpoints

Bent u gebruiker van XML endpoints dan kunt u meteen overstappen naar de nieuwe endpoints nadat u ze eerst heeft getest.

Dit worden de nieuwe XML endpoints:

XML endpoints
XML endpoints testtool
XML endpoints Productie
XML endpoints Productie

HL7v3 endpoints

Bij de HL7v3 endpoints is de bug opgelost van samenvoegen van huisnummertoevoeging en aanduiding bij het huisnummer. Bij de nieuwe HL7v3 endpoints met opvragenverifiëren en opvragenpersoonsgegevens wordenhuisnummertoevoeging en aanduiding in een  apart veld in het antwoordbericht teruggegeven. Het veld heet additionalLocator. Zie voorbeeld antwoordbericht:
 
 

HL7v3 endpoints voorbeeld antwoordbericht
HL7v3 voorbeeld antwoorbericht met locator

Deze wijziging kan betekenen dat u of uw softwareleverancier aanpassingen moet doorvoeren in de software zodat de applicatie waarmee u werkt ook om kan gaan met huisnummertoevoeging en aanduiding in aparte velden.

Dit worden de nieuwe HL7v3 endpoints:

HL7v3 endpoints testtool
HL7v3 endpoints testtool
HL7v3 endpoints productie
HL7v3 endpoints productie-omgeving