Proefomgevingen applicaties van RvIG tijdelijk niet beschikbaar

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

De proefomgevingen van de applicaties van RvIG, waaronder de proefomgeving van de Beheervoorziening BSN (incl. Bcgba), zijn vanaf vrijdag 12 maart 17:00 uur tijdelijk niet beschikbaar.
De onbeschikbaarheid zal naar verwachting tot en met maandag 15 maart duren.