Onderhoud WID-controle Vreemdelingenkaart

Graag wijzen wij u op onderstaand bericht van het RVIG.

Op 17 november zal er van 19.00 tot 20:00 uur onderhoud plaatsvinden op de productieomgeving BVV.

Impact

Gedurende deze periode is het toetsen van de geldigheid van een Vreemdelingenkaart
in de Beheervoorziening BSN niet mogelijk.

Vragen?

Voor meer informatie over deze aankondiging kunt u contact opnemen met de Frontoffice van RvIG.
T 088 900 1000
E info@rvig.nl

Met vriendelijke groet,

Functioneel Beheerder Beheervoorziening BSN
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
E BVBSNbeheer@rvig.nl
I www.rvig.nl