Nieuwe release SBV-Z op komst. Wat gaat er veranderen?

We zijn op dit moment bezig met een release voor de website van SBV-Z. De planning ziet voor nu als volgt uit:
-    Op 7 oktober 2020 livegang naar de acceptatieomgeving;
-    Op 28 oktober livegang naar productieomgeving.
Van eventuele wijzigingen in de data houden wij u via de website op de hoogte.

Kort overzicht van komende wijzigingen

Welke wijzigingen kunt u verwachten?


Website

De website SBV-Zheeft een upgrade gekregen. Zo zijn de webschermen vernieuwd naar de nieuwste Rijksbrede huisstijl. Naast de gewijzigde look and feel, zijn de meeste functionaliteiten van de website niet gewijzigd. Daarnaast zullen we de nodige technische aanpassingen doorvoeren tijdens deze release Hierdoor wordt de website robuuster.
Een andere wijziging is dat de initiële vulling en testtool niet meer aangeboden worden via de website  . Initiële vulling via webservice die blijft nog tijdelijk beschikbaar maar staat op de lijst voor uitfasering in 2021. Het testtool via webservice blijft wel aangeboden worden als dienst.

Hieronder bieden we alvast een klein kijkje naar de nieuwe schermen van de website.

Het huidige scherm waarmee u het BSN opvraagt, verschilt van het nieuwe. Hierin zijn verbeteringen doorgevoerd.
Hierboven: huidige scherm BSN opvragen
Hierboven: Nieuwe scherm BSN opvragen

Webservice en huisnummertoevoeging

Webservice


De volgende bugs zijn opgelost:
Bij een opvraging voor WID-controle in combinatie met de testtool wordt nu de juiste data teruggegeven als softwareleveranciers de koppeling testen. De mogelijkheid tot raadplegen is vanaf eind oktober weer beschikbaar voor gebruik.


Huisnummertoevoeging

Huisnummertoevoeging wordt afzonderlijk geretourneerd   in webservice HL7v3. Huisnummertoevoeging wordt nu, indien deze aanwezig is, netjes gezet in het veld “additionalLocator” zie onderstaand screenshot.

Huisnummertoevoeging wordt afzonderlijk geretourneerd   in webservice HL7v3.