Toetsing geldigheid reisdocumenten op 23 juni in de avond niet mogelijk

Op 23 juni zal er van 19:00 uur tot 23:00 uur onderhoud plaatsvinden op de productieomgeving BVV.
Hierdoor is binnen deze periode het toetsen van de geldigheid van een Vreemdelingenkaart in de Beheervoorziening BSN niet mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Contactcentrum van RvIG: tel. 088 - 900 1000 of info@rvig.nl.