Tijdelijk geen controle op Vreemdelingen-ID mogelijk

De testtool voor WID-controle - dit is de controle op de geldigheid van een vreemdelingenkaart - werkt momenteel niet naar behoren. U krijgt onderstaande foutmelding als u deze URL intypt: https://raadplegen.sbv-z.nl/cibg.sbv.testtool.webservice.dec14/widcontrole.asmx

  • <h2>403 - Forbidden: Access is denied.</h2>
  • <h3>You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.</h3>

De overige twee diensten van testtool webservice zijn wel beschikbaar. Wij laten u weten wanneer het probleem met de WID-controle is opgelost. Onze excuses voor het ongemak.